evékenységünkkel a Sárkányos Lovagok történetének XV. századi fénykorát,  Zsigmond király uralkodásától a Hunyadiak koráig terjedő időszakot igyekszünk megjeleníteni. Szeretnénk hozzájárulni a Magyar Királyság e dicsőséges korszakának felidézéséhez, és a lovagkor máig érvényes értékeinek felelevenítéséhez, megerősítéséhez.

 

 itünk szerint a Hagyomány, az emberi tevékenységek és viselkedésminták evolúciójának kikristályosodott eredménye. Mindaz, mi az évszázadok szűrőjén fennakad-fennmarad, múlhatatlan értéket képvisel. A lovagkor legfontosabb hagyományai azok az emberi eszmények és értékek, melyeket a középkor –kétségtelenül létezett- árnyoldalai sem halványíthatnak el. A külsőségek felidézésének - túl a szórakoztatáson, a szürke hétköznapokból kiragadáson- elsődleges célja ezen nemesebb hagyományok mélyebb megértése, jelenkorba való sikeresebb közvetítése.

Bejelentkezés